Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Představujeme se

Představení MŠ Vinohradská

Mateřská škola v Zarazicích byla založená r.1971 pro velký zájem rodičů o umístění dětí z periferních oblastí města Veselí nad Moravou. Podnětem pro vybudování nové mateřské školy byl havarijní stav bývalé MŠ, která sloužila od r. 1950. Nová mateřská škola se začala budovat v akci „Z“ což znamenalo, že mateřskou školu budovali občané svépomocí. V roce 2017 byla budova i střecha zateplena.

Mateřská škola se nachází uprostřed krásné slovácké přírody, kolem jsou vinohrady, sady i pole.

Budova je přízemní a patří k ní i rozlehlá zahrada vybavená zahradním zařízením- pískovištěm, houpačkou – orlím hnízdem , průlezkou se skluzavkami a dřevěným domečkem. Je osázena keři a stromy, které dotváří ráz zahrady.

Mateřská škola má vybudovány dva vstupy. U hlavního vchodu do budovy je vybudován bezbariérový vstup pro rodiče a děti, další vstup je určen pro zaměstnance mateřské školy, tímto vstupem se přiváží i obědy. Po vstupu hlavními dveřmi se budete nacházet v chodbě, kde jsou na nástěnce informace pro rodiče a po stranách jsou dvě menší místnosti šatna učitelek a sklad pomůcek. Další místností je velká šatna se skříňkami pro děti. Odtud se vchází do velké herny a lehárny. Lehárna slouží velkou část dne pro hry dětí po rozložení lehátek pak pro spaní. Vedle třídy je vybudováno hygienické zařízení- umývárna a wc pro děti, které je od roku 2011 celé nově zrekonstruované.

Druhá část mateřské školy jsou provozní místnosti/ kuchyň, sklady, kotelna a sociální zařízení/.  Kotelna byla v roce 1994 zrekonstruována na plynové topení, uhelna slouží jako sklad. V roce 2017 byl vyměněn kotel a vybudována vzduchotechnika.

Jednotřídní mateřská škola je vesnického typu s kapacitou 27 dětí, o které pečují dvě učitelky popř. asistent pedagoga.

Při mateřské škole je i školní jídelna- výdejna, která zajišťuje stravování dětí. Strava se připravuje v naší školní kuchyni na MŠ Kollárova a dováží se. Přípravu a výdej stravy, úklid a potřebnou hygienu na pracovišti zabezpečuje kuchařka, domovnice – uklizečka v jedné osobě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020