Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Poprvé do školky?

Zde uvádíme ucelené desatero, které vám může usnadnit nástup vašeho dítěte do mateřské školy

 1. Zvykejte dítě na odloučení.
  Při odchodu například do kina jej láskyplně ujistěte, že se brzy vrátíte a slib dodržte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.
 2. Veďte dítě k samostatnosti.
  Týká se to hlavně hygieny, oblékání a jídla. Samozřejmě je nutno přihlédnout k věku dítěte.
 3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
  Podporujte sebedůvěru dítěte, snažte se budovat kladný vztah k mateřské škole, nikdy mu školkou nevyhrožujte („Když budeš zlobit, paní učitelka si tě tam nechá, však počkej, tam tě srovnají…“).
 4. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  Neprodlužujte zbytečně loučení, ale neodcházejte také narychlo nebo tajně.
 5. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (např. oblíbeného plyšáka, hračku…).
 6. Plňte své sliby.
  Když řeknete, že přijdete pro dítě po obědě nebo hned jak se vyspinká, slib dodržte.
 7. Udělejte si jasno, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  Děti dokáží velmi rychle vycítit strach, nejistotu u rodičů a podlehnou těmto negativním pocitům také. Platí tu, zbavit se své úzkosti – znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 8. Za pobyt ve školce neslibujte dětem odměny předem.
  K obavám z nového prostředí se přidá ještě strach dítěte, že selže, že si odměnu nezaslouží.
 9. Využijte možnosti postupné adaptace dítěte.
  Chvilku si s dítětem pohrajte ve třídě, prohlédněte si společně prostory školky, zpočátku ho nechejte ve školce kratší dobu, vyzvedněte ho např. za 2 hodiny, po obědě atd. Poraďte se s učitelkou.
 10. Mluvte s dítětem o tom, jak prožilo den ve školce, co dělalo, jak se mu tam líbí.
  Zajímejte se o dění v MŠ, využívejte různých společných akcí, sledujte výstavky výtvarných prací v šatně, zkoušejte spolu s dětmi opakovat si básničky, nechejte je, ať vás naučí novou písničku atd.
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019