Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Nepřehlédněte

  • Přijímání dětí začíná zahájením provozu MŠ v 6:00 h.
  • Předávejte dítě osobně paní učitelce ve třídě.
  • Do mateřské školy voďte jenom zdravé dítě, v případě, že se u něj projevují zjevné příznaky nemoci, učitelka má právo jej do MŠ nepřijmout.
  • Při vyzvedávání dítěte po obědě dodržujte prosím dobu od 11:45 do 12:00 h.
  • Budova se uzamyká v 16:00 h, proto, prosím, vyzvedávejte děti včas.
  • Učitelka může předat dítě pouze rodičům nebo osobám jimi pověřenými (na základě písemného ZPLNOMOCNĚNÍ, které získáte u paní učitelky ve třídě nebo stažením z našich webových stránek).
  • Nezapomeňte vždy oznámit začátek a konec předem známé nepřítomnosti vašeho dítěte.
  • Upozorněte učitelku na každou změnu v osobních datech dítěte a změnu telefonního čísla.
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019