Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Komunitní kruh

Ve školce děláme s dětmi Komunitní kruh

Kruh je symbolem rovnosti, symbolizuje partnerství.
Komunita – společenství.

Komunitní kruh má svá pravidla:

  • pravidlo naslouchání
  • právo nemluvit
  • pravidlo úcty
  • pravidlo diskrétnosti, zachování soukromí

Komunitní kruh přispívá k vytvoření soudržnosti, bezpečného prostředí a zdokonaluje vztahy ve skupině. Přispívá k osobnostnímu rozvoji dítěte.

Pravidlo mluvit má jen ten, kdo má v ruce specifický předmět, který dětem pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení (např. kamínek). Ostatní děti vědí, že teď mluví kamarád a naslouchají.

Každé dítě má příležitost mluvit nebo tuto příležitost odmítnout. Děti se učí respektovat druhého. Vzájemné dotyky v kruhu působí velmi pozitivně na dětskou psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Poznávají samy sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. Rozvíjí se slovní zásoba, děti projevuji své názory i city před ostatními. Komunitní kruh je nástrojem prevence šikany i dalších patologických jevů.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019