Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Komunikační soubor pro komunikaci s osobami s autismem

V dnešní době se stále častěji setkáváme s dětmi trpícími poruchou autistického spektra /PAS/. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo Komunikační soubor, jehož cílem je předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s PAS dostávají vzhledem k charakteru tohoto postižení a také proto, že informovanost o autismu je všeobecně malá.

Chování osob s PAS ovlivňuje mj. odlišné vnímání, porozumění a sociální komunikace. Projevy se různí, ale ke klíčovým odlišnostem se často přidruží také přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, pachy, doteky…. Z těchto důvodů často okolí nechápe neadekvátní reakce, afekty, chování osob s autismem. Za tyto projevy jsou často odmítány, odsuzovány, či pacifikovány.

Předkládáme Vám materiály, ve kterých najdete KLÍČ PRO KOMUNIKACI S OSOBAMI S AUTISMEM.

» Informační leták
» Klíč pro komunikaci (krátká verze)
» Klíč pro komunikaci s osobami s autismem
» Desatero komunikace s pacienty s PAS
» Průkaz osoby s PAS

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019