Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Informace pro rodiče předškoláků

Milí rodiče, i v letošním roce jste zaplatili částku 200.- na pracovní pomůcky pro předškoláky.

Nahlédněte do kalkulace, naco byla částka použita:

 • pastelky –                99.-
 • rychlovazače –           3.-
 • papír –                     15.-
 •  tužka –                    25.-
 • tisk –                        30.-
  ______________________________________
  celkem                 172.- Kč

  Zbývajících 28.- Kč použijeme jako příspěvek na knížku, kterou předškolákům kupujeme na konec školního roku.
  Děkujeme za spolupráci

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019