Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Představujeme se

Charakteristika školy

 

Představení mateřské školy Tyršovy :

 

Naše mateřská škola byla vybudována v klidném prostředí města Veselí nad Moravou se strategicky výhodnou polohou, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, základní školy, městského parku a sportovního areálu TJ Sokol.

Základní kámen pro výstavbu mateřské školy byl položen v roce 1960. Budova byla postavena jako trojtřídní mateřská škola se samostatnou jídelnou a vlastní kuchyní. Do užívání dětem byla předána dne 1.9.1963 a to bez oplocení školní zahrady. Byla vybudována svépomocí a v akci „Z“. Na výstavbě se podíleli jednotlivci, kolektivy i firmy. Od té doby prošla řadou rekonstrukčních změn a to nejen v oblasti oprav.

Budova mateřské školy je třípodlažní – suterén, I. patro a II. patro. Byla provedena rekonstrukce zdravotechniky, obou teras, elektrických a plynových rozvodů.

Mateřská škola je nyní pětitřídní s kapacitou 125 dětí. O tyto děti pečuje 10 pedagogických pracovníků, 1 asistent pedagoga. V letošním školním roce 2019/2020 je přihlášeno 119 dětí.

Naše škola dává přednost vytváření tříd heterogenních – smíšených. Věnuje pozornost environmentální výchově. Zabývá se projektem pro předškolní děti  – Dobrý start do školy.

Dítě získává poznatky přirozenou cestou prožitkového učení a je chápáno jako spolutvůrce programu a jako rovnocenný partner dospělých. Dětem je umožněno vyvíjet se vlastním tempem, které jim vyhovuje.

Dětem je nabídnuta odpolední relaxace ve dvou formách – starší děti na molitanové podložce  ve třídě a mladší děti na lehátku ve společné lehárně.

U každé třídy je šatna a sociální zařízení. Sociální zařízení je nyní po rekonstrukci. Je zde termostatický ventil k úpravě teplé vody, sprchový kout, pákové baterie a dostatečný počet dětských umyvadel a wc .

Kromě pěti tříd a prostorů k dennímu pobytu má mateřská škola dvě logopedické učebny, učebnu s televizí, dvě lehárny, prostory pro Mateřské centrum pro matku a dítě, které využívají i děti z MŠ ke cvičení. Prostředí budovy je vstřícné, estetické a dostatečně podnětné. Je plně přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám a aktivitám dítěte.

Jídelna je umístěna v suterénu. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Mezi jednotlivými pokrmy je dodržován vhodný interval. Je zajištěn dostatečný pitný režim formou vody, čaje a sirupu. Strava se připravuje v naší kuchyní MŠ Kollárova. Ke stravování dětí slouží samostatná jídelna, která sice negativně ovlivňuje režim dne, ale pozitivně působí na kolektivní život dětí v mateřské škole, poskytuje jim v plné míře podmínky hygienického a kulturního stravování, umožňuje jim získávání správných návyků v oblasti stravování a zdravé výživy. Vede je k samostatnosti a tím i přirozené přípravě na stravování v ZŠ v rámci sebeobsluhy a bezpečného pohybu v prostorách určených většímu počtu dětí. Na přípravu, výdej stravy a úklid v areálu školní jídelny jsou určeny dvě kuchařky .

K areálu mateřské školy patří zahrada o rozloze 4 000 m2 a dvě prostorné terasy, které se při pěkném počasí mohou využívat. Na zahradě jsou dvě pískoviště, průlezky se skluzavkami, lanová pyramida, orlí hnízdo a lanové prvky mezi stromy, uměle vytvořený kopec na sáňkování a kopec s tunelem a lezeckými prvky. Součástí zahrady je i zahradní domek, jehož jedna část slouží ke skladování sezónních hraček . Naše školní zahrada slouží k realizaci přirozeného pohybu dítěte. Děti jsou vedeny k pozorování hmyzu, drobných živočichů a ptáků, které v zimním období krmí. Učí se v přírodě pohybovat i relaxovat.

Naším zájmem je vybudovat takovou zahradu, aby vedla děti k spoluodpovědnosti za stav a vývoj prostředí a aby se vyvíjela oblast citového a estetického vnímání dítěte.

Úklid a potřebnou hygienu na pracovišti zabezpečují tři uklízečky.

Na MŠ od roku 2010 byly provedeny velké opravy – střecha je po kompletní rekonstrukci, původní okna byly vyměněny za plastové,bylo provedeno zateplení a  rekonstrukce umýváren v roce 2017. Budova je vytápěna od roku 2002 dálkovým topením. Ohřev vody je zajišťován plynovým ohřívačem vody.

Údržba zahrady je zajišťována ve spolupráci se SMV.

Od dubna 2009 bylo správou budovy a opravami pověřen VESBYT.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020