Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Co děláme celý den

CO DĚLÁME CELÝ DEN

 

6:00 – 9:40

Spontánní hry dětí, námětové, konstruktivní hry, řízené činnosti, pohybové a relaxační chvilky, výtvarné činnosti

8:40

Dopolední svačinka

9:40 – 11:40

Pobyt venku

11:40

Oběd

Po obědě

Mladší děti – odpočinek na lehárně

Předškoláci – odpočinek na lehátkách ve třídě, Předškoláček – příprava do školy

14.15

Odpolední svačinka

Spontánní hry dětí až do odchodu domů

16:30

Uzavření MŠ

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020