Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Co děláme celý den

CO DĚLÁME CELÝ DEN

 

6:15 – 9:30

Spontánní hry dětí, námětové, konstruktivní hry, řízené činnosti, pohybové a relaxační chvilky, výtvarné činnosti

8:15

Dopolední svačinka A,B,C

8:45

Dopolední svačinka D,E

9:30 – 11:30

Pobyt venku

11:15

Oběd A,B,C

11.45

Oběd D,E

Po obědě

Mladší děti – odpočinek na lehárně

Předškoláci – odpočinek na lehátkách ve třídě, Předškoláček – příprava do školy

14.00

Odpolední svačinka

Spontánní hry dětí až do odchodu domů

16:30

Uzavření MŠ

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019