Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Jak postupovat v případě alergie

 Dietní stravování dětí v MŠ

Z důvodu vysoké finanční náročnosti, nezajišťuje naše školní jídelna vaření dietní stravy. Pokud má však Vaše dítě vážné zdravotní problémy (např. alergii na určitý druh potraviny) je po dohodě s ředitelkou možné podávat dětem v MŠ doma připravovanou dietní stravu. Stravovací omezení, připadnou indikaci k dietnímu způsobu stravování (druhu diety) je nutné doložit potvrzením od lékaře.

Jídlo rodiče přináší ve vlastních uzavíratelných nádobách označených nápisem DIETA a jménem dítěte. Dále pro ohřev jídla zajistí mikrovlnnou troubu, popřípadě vhodné nádoby pro ohřev na sporáku (není možné používat zařízení určené pro provoz MŠ)

Je potřeba denně doložit písemné stvrzení rodičů, že plně zodpovídají za nezávadnost přineseného pokrmu. MŠ je schopna zajistit uchování a další manipulaci s potravinami a vyhovět tak náročným hygienickým předpisům pro přípravu dětské stravy.

Rodiče si mohou předem prohlédnout jídelní lístek na webových stránkách MŠ. Pokud si nejsou zcela jisti, že uvedená receptura neobsahuje nebezpečnou potravinu, mohou se obrátit s dotazem přímo na vedoucí ŠJ.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019