Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Plavání

PLAVÁNÍ   MŠ Tyršova, MŠ Milokošť, MŠ Zarazice

Od čtvrtka 4.10.2018 budou jezdit předškoláci plavat do Uherského Hradiště do Plavecké školy.

Děti půjdou na svačinku 7.40 hod . Po svačince se obléknou a pojedou autobusem 8.00 hod ze Zarazic 8.05 hod z Tyršovy a 8.10 hod z Milokoště

Věci na plavání chystejte společně s dítětem.

  • plavky
  • ručník – podepsaný
  • koupací čepice není povinná – jen holčičky s dlouhými vlasy
  • sáček na mokré plavky
  • lehkou svačinku a pití

Nedávejte dětem v den plavání žádné řetízky ani cenné věci.

plavání – 15 lekcí

 

 

Výuka plavání dětí mateřských škol je spolu s kroužky plavání pro děti jeden z prvních základních stavebních kamenů k plaveckým dovednostem. Snahou Plavecké školy v Uherském Hradišti je dát možnost navštěvovat předplaveckou výuku co možná největšímu počtu dětí mateřských škol.

img_1493.jpg

 

Výuka dětí MŠ kopíruje délku trvání školního pololetí s tím, že vždy začínám o 3 týdny později než výuka ZŠ.

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ :

  • vštěpovat dětem základní hygienické návyky
  • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě
  • učit je nebát se vody
  • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody
  • postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnosterm a dovednostem dětí zmíněného věku

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.

img_1679.jpg

Na předplaveckou výuku dětí MŠ navazuje předplavecká výuka žáků 1.tříd ZŠ,

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019