Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Provozní doba

Provoz MŠ » 06:00 – 16:00
Třída Ježečci » 06:00 – 15:00
Třída Motýlci » 07:00 – 14:25
Třída Berušky » 07:30 – 16:00

Všechny děti se ráno schází ve třídě Ježečků, odkud v 7:30 h přechází do třídy Berušek a
v 7:30 h do třídy Motýlků. Ve 14:25 a v 15:00 hod jsou děti ze tříd Motýlků a Ježečků
převedeny do třídy Berušek.

Vstup do MŠ:
Naše mateřská škola je zabezpečena elektronickým bezpečnostním systémem.
Pro vstup i odchod proto budete potřebovat čip.
Za jeden čip se platí záloha 100,- Kč.

Po ukončení docházky dítěte do MŠ a odevzdání čipu Vám bude záloha vrácena.
V případě ztráty čipu se záloha nevrací.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019