Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Představujeme se

Naše mateřská škola stojí uprostřed bytové zástavby na ulici Kollárova. V blízkosti se nachází poliklinika; Základní škola (praktická a speciální); Obchodní akademie a Střední odborné učiliště; a lokomotivní depo.
Při pobytu venku tak mají děti možnost pozorovat široké spektrum lidí i profesí. Nedaleká cyklostezka nám pak nabízí dlouhé procházky podél polí až za město, kde je krásný výhled na okolí.

Mateřská škola se nachází v patrové podsklepené budově. V suterénu je technické zázemí (kotelna, prádelna, skladovací prostory…), v přízemí jsou šatny dětí, sklad zahradních hraček, kuchyň a třída Berušek.
V prvním patře pak najdete třídu Ježečků, logopedickou třídu Motýlků a kancelář zástupkyně ředitelky. V druhé budově (přístavbě) se nachází kancelář ředitelky MŠ a kancelář ekonomky. Dále je zde sálek využívaný na akce MŠ.
V prvním patře sídlí stacionář Toník pro mentálně postižené.
V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce obou budov, při které naše školka dostala nový „kabát“.

Naši mateřskou školu letos navštěvuje 60 dětí, které jsou rozděleny do dvou běžných a jedné speciální třídy – pro děti s vadami řeči. Ve všech jsou děti ve věku od 3 do 7 let.

Přestože třídy nejsou příliš velké, svým uspořádáním a hracími kouty navozují v dětech pocit rodinné pohody. Interiér je neustále doplňován nábytkem, novými hračkami, stavebnicemi a didaktickými pomůckami, které pomáhají dětem rozvíjet jejich osobnost ve všech směrech.

Pro pobyt venku máme k dispozici velkou, do dvou částí rozdělenou zahradu. Je zde dostatek prostoru pro pohybové vyžití dětí, velký kopec na sáňkování, průlezky se skluzavkou, lanové prvky i zahradní nábytek.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019