Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Představujeme se

Naše mateřská škola stojí na okraji sídliště Hutník, uprostřed zeleně školní zahrady a také blízkých sadů a polí. Vycházky do okolní přírody jsou zdrojem mnoha poutavých zážitků, poznávání a inspirace. Zajímavý je pro děti také nedaleký chráněný železniční přejezd, který je pro ně častým pozorovacím objektem. V sousedství najdeme Základní školu Hutník, do které přechází většina našich dětí.

Mateřská škola je přízemní, tvořená třemi pavilony, které jsou vzájemně propojeny chodbami. Uprostřed objektu je umístěna hospodářská část, ve které se nachází kuchyň, sklady potravin, kotelna, údržba, prádelna, keramická dílna, sborovna a ředitelna.

Naši mateřskou školu letos navštěvuje 82 dětí, které jsou rozděleny do třech smíšených tříd pro děti od 3 do 6 let – třída Sluníček, Hříbečků a třída Sedmikrásek s křesťanským zaměřením. Tato třída pracuje podle Školního vzdělávacího programu naší MŠ, který je společný i pro ostatní třídy a je obohacen prvky křesťanské výuky. Děti jsou do této třídy zařazovány na základě požadavku zákonných zástupců nebo s jejich souhlasem.

Nabízíme také činnosti pro děti nadané / keramika, výtvarné hry/ nebo vyžadující individuální péči / logopedie, předškoláček – pro děti s odkladem školní docházky, cvičení pro integrované děti s očními vadami /. Každoročně pořádáme kurz plavecké výuky, ve kterém děti získávají základní plavecké dovednosti.

Prostorné světlé třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, dostatek zajímavých hraček podněcuje děti k rozvoji jejich smyslů, fantazie a získávání nových poznatků a zkušeností.
Výhodou je rozlehlá zahrada se dvěma pískovišti, průlezkami, houpačkami, kolotočem a skluzavkou, která dětem poskytuje mnoho prostoru pro spontánní hry na čerstvém vzduchu. Na nově vybudovaném dopravním hřišti děti jezdí na kolech, koloběžkách a odrážedlech a učí se hravou formou základním pravidlům silničního provozu.
Nechybí nám ani kopec, na kterém v zimě sáňkujeme. Naopak pro letní osvěžení zde najdeme také brouzdaliště a sprchy.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019