Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Představujeme se

MŠ Hutník

je v provozu od roku 1982. Leží na okraji sídliště Hutník ve Veselí nad Moravou. Je to přízemní stavba pavilónového typu. Budova je postavena ze dřeva, dřevotřísky a částečně je zděná. Má tři budovy, které jsou propojeny chodbami.

Uprostřed nich je hospodářská část – kuchyně, kotelna, prádelna, sborovna, keramická dílna, sklad výtvarných potřeb a kostýmů, šatna provozních zaměstnanců, dílna školníka, šatna a zázemí školníka, 3x sociální zařízení.  Strava je dětem i zaměstnancům dovážena z naší nově zrekonstruované školní kuchyně. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. S dětmi zde pracuje 6 pedagogů, popřípadě asistenti pedagoga a 3 provozní zaměstnanci.

Jednotlivé třídy odpovídají velikostí počtu dětí, jsou prostorné a světlé. Každá třída má hernu a lehárnu, která slouží k pohybovým aktivitám dětí i k odpočinku. Herny ve všech třídách jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá moderním estetickým i bezpečnostním normám. Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna dětí, sklad pomůcek, šatna zaměstnanců a přípravna jídla. Ke škole přiléhá rozlehlá zahrada s množstvím stromů a keřů.

Na školní zahradě jsou vybudována dvě pískoviště se zakrytím a zastíněním, dřevěný altán,  zahradní domek na uskladnění hraček a další prvky pro hry dětí – průlezky, skluzavka, lanová pyramida, kolotoč, houpačky apod. Zahrada má kopec sloužící ke zdolávání přírodního terénu a zimním radovánkám. Mezi dvěma pavilony je asfaltová dráha ve tvaru osmičky, která je využívána zejména k jízdě na kolech a koloběžkách. Kromě toho mohou děti využívat nově vybudované dopravní hřiště mezi třídami Sedmikrásek a Sluníček, na kterém nechybí dopravní značky. Celý areál lemuje zděná zídka.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020