Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Platby

Informace o platbách:

Všechny platby se provádí na účet číslo:              115-1670370267/0100

Variabilní symbol:          přidělené osobní číslo (u dětí přijatých před školním rokem 2017/2018 byly přidělovány variabilní symboly dva: pro školné a stravné samostatně).

Od 1. 9. 2017 je dítěti přidělováno jen jedno osobní číslo.

Částka Kč:                           samostatně – každá platba musí být uhrazena zvlášť!!!!

Konstantní symbol         0558

Zpráva pro příjemce:      u všech plateb uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte, třídu. U stravného také speciální číslo pro evidenci v systému VIS (číslo je uvedeno na „přihlášce ke stravování“)

Charakter (účel) platby bude rozlišován podle zaplacené částky. Proto prosíme o samostatné platby za: školné, stravné, kulturní akce, plavání apod. Neslučujte – nesčítejte tyto platby dohromady.

 

Jedná se o tyto platby:

Školné (úplata za předškolní vzdělávání dle Vyhlášky č.14/2005 Sb., par. 6.) – měsíční platba ve výši 400 Kč je splatná do 20. dne v měsíci. Školné za září je splatné do 20. září. Při nastavení stálé platby (příkazu k úhradě) vyplňte, prosím, přidělený variabilní symbol dítěte a do „Zprávy pro příjemce“ napište jméno, příjmení dítěte a třídu. Vyúčtování školného bude provedeno po ukončení školního roku (k 31. 8. 2019). Případné přeplatky budou vráceny rodičům do 30. 9. 2019.

 

Stravné –     děti ve věku 3-6 let platí zálohově 600 Kč/1 měsíc (6Kč+18Kč+6Kč)

  • děti ve věku 6-7 let platí zálohově 650 Kč/1 měsíc (6Kč+20Kč+6Kč)

Stravné je zálohová měsíční platba, která musí být zaplacena tak, aby částka byla poukázána na účet školy do 20. dne v měsíci před započatým stravováním. V září musí být provedeny dvě samostatné platby (2×600 nebo 650), tj. stravné za září a zálohová platba na říjen, není-li platba za září provedena snížením přeplatku z předcházejícího školního roku (viz. písemné „Vyúčtování stravného“)

Při nastavení platby vyplňte, prosím, přidělený variabilní symbol dítěte a ve „Zprávě pro příjemce“ uveďte také speciální číslo pro evidenci v systému VIS – dle vzoru na „Přihlášce ke stravování“.

Vyúčtování stravného bude provedeno  2x ročně:

  • za období 9/2018-2/2019, tj. k 28. 2.2019 budou vráceny jen přeplatky, které přesáhnou 2000 Kč po odečtení zálohy na březen. Přeplatek bude vrácen na účet do 31. 3. 2019.
  • za období 3/2019-8/2019, tj. k 31. 8. 2019 budou vráceny přeplatky po odečtení zálohy na září 2019. Přeplatek bude vrácen na účet do 30. 9. 2019.

 

Kulturní akce – jedná se o jednorázovou zálohovou platbu na celý školní rok ve výši 700 Kč. Tuto částku nutné uhradit dokonce měsíce října. Z této částky budou hrazeny náklady spojené s návštěvou dětí na různých výchovných akcích během celého školního roku (kino, divadlo, koncert apod.). Při nastavení jednorázové platby vyplňte, prosím, variabilní symbol dítěte a do „Zprávy pro příjemce“ napište jméno, příjmení dítěte a třídu. Vyúčtování kulturních akcí (přeplatek-nedoplatek) bude provedeno k 30. 6. 2019.

 

Při nastavení platby vyplňte, prosím, variabilní symbol dítěte a do „Zprávy pro příjemce“ napište jméno, příjmení dítěte a třídu.

 

Plavání (předškoláci) – jedná se o jednorázovou platbu ve výši cca 1000 Kč.

Kurz plavání proběhne na naší škole v těchto termínech, budou upřesněny:

  • MŠ Tyršova + MŠ Milokošť + MŠ Zarazice v 1. pololetí školního roku.
  • MŠ Kollárova + MŠ Hutník od ledna do března 2020.Záloha se bude platit do 30.11. 2019

Při nastavení jednorázové platby vyplňte, prosím, variabilní symbol dítěte a do „Zprávy pro příjemce“ napište příjmení, jméno a třídu.

 

Čipy – jedná se o zálohovou platbu ve výši 100 Kč za 1 čip. Je možnost si „zapůjčit“ i více čipů pro další členy rodiny dítěte. Bližší informace a možnost pořízení bude řešeno prostřednictvím p. učitelek na jednotlivých školkách. Tato platba bude provedena hotově. Při ukončení docházky Vám bude po vrácení čipu vrácena i záloha.

 

Platby v hotovosti lze provádět pouze na základě písemné žádosti schválené ředitelkou školy.

Platby v hotovosti (školné, kulturní akce, plavání aj.) – pouze u ekonomky školy denně na základě telefonické domluvy, v pondělí a ve středu až do 16.00 hod.

Platby v hotovosti (stravné) – pouze u vedoucí ŠJ – denně na základě telefonické domluvy, v úterý a čtvrtek až do 16.00 hod.

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020