Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Výuka plavání v MŠ Tyršova se rozjede už od října

začínáme 1. 10. 2015

Výuka plavání dětí mateřských škol je spolu s kroužky plavání pro děti jeden z prvních základních stavebních kamenů k plaveckým dovednostem. Snahou Plavecké školy v Uherském Hradišti je dát možnost navštěvovat předplaveckou výuku co možná největšímu počtu dětí mateřských škol. Z naší MŠ Tyršova bude navštěvovat výuku 46 starších děti ve věku od 4 do 6 let.

Plavat budeme jezdit 1. pololetí každý čtvrtek dopoledne – od 1. 10. 2015 do konce ledna 2016. Celkem 16 lekcí.

Výuka dětí MŠ kopíruje délku trvání školního pololetí s tím, že vždy se začíná o 3 týdny později než s výukou ZŠ.

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ?

  • Vštěpovat dětem základní hygienické návyky,
  • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě,
  • učit je nebát se vody,
  • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce (orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody),
  • postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku.

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.

» http://plaveckaskolauh.cz/

Výuka plavání v MŠ Tyršova se rozjede už od října
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019