Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Vánoční koncert

Děkujeme tatínkům dětí ze třídy B. panu M. Všetulovi, O. Nejezchlebovi, V. Dvořanovi a Danielkovi , kteří přišli zahrát vánoční koledy pro děti z MŠ Tyršovy a tím nás krásně vánočně naladili.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019