Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Sběr papíru

V MĚSÍCI DUBNU BUDE PROVÁDĚN NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH MŠ SBĚR PAPÍRU.

PROSÍME RODIČE O SPOLUPRÁCI. PŘINESTE DO MŠ S DĚTMI PAPÍR, KTERÝ BUDE SVÁZANÝ DO BALÍČKŮ. JEDNÁ SE O LETÁKY, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, KARTONY, NOVINY, ČASOPISY…)

SBĚR BUDEME UKLÁDAT NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH OD 24.4.2019 DO 26.4.2019

POTOM BUDE PAPÍR NALOŽEN A ODVEZEN DOPOLEDNE 29.4.

UTRŽENÉ PENÍZE BUDOU VLOŽENY DO POKLADNY MŠ A VĚNOVÁNY NÁKUPU POTŘEB PRO DĚTI

PŘEDEM VŠEM RODIČŮM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020