Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Procvičení prstů – jemná motorika

Procvičení prstů – jemná motorika

– vzájemné dotyky prstů obou rukou

– postupné dotyky palce s ostatními prsty

– přibližování a oddalování prstů (prostředník a prsteník – nůžky)

– dotyky ukazováčků obou rukou (nápodoba tleskání)

– sepjaté ruce, prsty se postupně kříží

– střídavě mávání prsty (pá-pá)

– kývání ukazováčkem vlevo, vpravo

– kývání ukazováčkem k sobě (pojď blíž)

– dirigování ukazováčkem

– střídavé údery prstů (oběma rukama současně)

– malování kruhu ukazováčkem (směr hodinových ručiček)

– kroužení ukazováčku kolem vlastní osy

– postupné mnutí palce a ostatních prstů

– solení, drobení

– strouhání mrkvičky

– luskání prsty

– střídavé kývání prstů (paprsky, déšť)

– hra na klavír oběma rukama

– hra na klarinet

– dlouhý nos

– střídavé vysouvání prstů z pěsti (kocouří drápky)

– ťukání prstů o podložku (zobání slepice)

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020