Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Předškoláci

Milý předškoláci,

letos se budete loučit s MŠ naší novou písničkou.

Slova písničky napsaly paní učitelky ve spolupráci s p. Karlou Svitákovou a hudbu složil p. Radim Šimek za to všem patří velké poděkování. 

Naučíme se slova a na konci školního roku  si ji společně zazpíváme

hudbu najdete v odkazu :

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=084191c33b&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1664337943894720386&th=1718ea8abc0c7f82&view=att&disp=safe

Slova:

Předškoláci MŠ Tyršova
1:
Když jsme měli poprvé jít do školky,
slyšeli jsme od rodičů historky.
Sebrali jsme odvahu a všechny síly,
s radostí a úsměvem jsme dorazili.
Kam se koukneš, všude kolem, plno hraček,
na stěnách je sluníčko a modrý mráček.
Ref.:
Mámo, táto, my už nejsme malí,
děkujeme za vše, co jste udělali.
Mámo, táto, my jsme parta dětí,
podívejte, jak nám ten čas rychle letí.
2:
A tak jsme si všichni spolu začali hrát,
společně jsme postavili velikánský hrad.
Lumpačení, dovádění, to nám nejvíc šlo,
na lehárně odpočívat se nám nechtělo.
Ref.: Mámo, táto…
3:
Karnevaly, besídky a výlety,
vzpomínky, jak dělané jen pro děti.
Vyrostli jsme rychle jako během pár dní,
první třídu zvládnem hravě levou zadní.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020