Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Logopedická třída na MŠ Kollárova

Do logopedické třídy mohou být přeřazeny i děti, které již naše MŠ navštěvují a mají logopedické potíže.Pokud byste měli zájem o tuto třídu můžete se informovat u p. ředitelky Černochové , zástupce ředitele Sládečkové nebo zástupce na MŠ Kollárova telefon 608 065 274
Logopedické třída – význam
 V logopedické třídě je menší počet žáků, aby byl zajištěn individuální přístup při nápravě řeči, která probíhá každodenně během dopoledne v podobě individuální nebo skupinové péče.V logopedické třídě mají děti v malé skupině do 16 dětí zajištěnu nadstandartní péči v oblasti rozvoje řeči, případně i v jiných oblastech. Dětem se věnují dvě paní učitelky, s odpovídající kvalifikací pro práci v této třídě. Pracuje zde také asistentka pedagoga, která pomáhá při individuální i skupinové práci s dětmi.

Třída je prostorově i vybavením uzpůsobena speciálním potřebám dětí. Využíváme moderní pomůcky – počítač, iPad, logopedické sondy, rotavibrátor. Každé dítě má zpracovaný individuální vzdělávací plán (IVP) a podle něj v rámci běžného programu mateřské školy denně individuálně procvičuje řeč. Do programu třídy je cíleně zařazeno více aktivit na rozvoj hrubé i jemné motoriky, smyslového vnímání a řečových dovedností.

Tento intenzivní způsob péče o řeč zajišťuje výrazný pokrok u většiny dětí.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019