Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Vánoční pouštění balónků a přání

Milí rodiče,

srdečně Vás a vaše děti zveme 11.12.2019 v 16.20 hod před MŠ Tyršovu na akci

„Vánoční vypouštění balónků  s dopisem pro Ježíška “

Před MŠ dítě dostane nafouknutý balónek a půjdeme průvodem na Bartolomějské  náměstí, kde společně pošleme Ježíškovi dopis a vypustíme balónky.

Prosíme rodiče o spolupráci – nahlaste třídním učitelkám kdo se akce zúčastníte z důvodů přípravy přesného počtu a nafouknutí balonků. Balónky budou hrazeny z kulturních akcí.

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020