Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Výuka plavání v MŠ 24. dubna — můžete hlásit děti

únor – červen 2016

Výuka plavání dětí mateřských škol je spolu s kroužky plavání pro děti jeden z prvních základních stavebních kamenů k plaveckým dovednostem. Snahou Plavecké školy v Uherském Hradišti je dát možnost navštěvovat předplaveckou výuku co možná největšímu počtu dětí mateřských škol.

Starší děti z MŠ nám. 24. dubna a MŠ Zarazice budou jezdit plavat ve 2. pololetí od 1. 2. 2016 do konce června 2016. Celkem 16 lekcí.

Budeme zjišťovat závazné přihlášení dětí. Nahlaste to, prosím, svým třídním učitelkám.

Cena kurzu plavání + doprava: asi 1 500 Kč (rozpočítá se podle počtu přihlášených dětí).

Výuka dětí MŠ kopíruje délku trvání školního pololetí s tím, že vždy se začíná o 3 týdny později než s výukou ZŠ.

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ?

  • Vštěpovat dětem základní hygienické návyky,
  • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě,
  • učit je nebát se vody,
  • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce (orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody),
  • postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku.

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.

» http://plaveckaskolauh.cz/

Výuka plavání v MŠ 24. dubna — můžete hlásit děti
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019