Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Velký slet čarodějnic

30.4.2017

V Milokošti u velkého kopce proběhl 30.dubna 2017 Velký slet čarodějnic. Po nezbytném zahájení naše děti z MŠ vystoupily s úvodním programem, který se tématicky vázal k čarodějnicím. Poté si děti vyzvedly „letecké průkazy“ a rozletěly se ke stanovištím plnit úkoly. Někteří se odvážili jet na povoze. Nakonec jsme zapálili velký oheň s čarodějnicí, a hurá na špekáčky.

Počasí nám po předcházejících dešťových dnech přálo a naše akce se vydařila. Poděkování patří Jagošovým, Matějným a dalším rodinám z Milokoště, kteří nám pomohli s organizací.

Velký slet čarodějnic
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019