Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Ukázková hodina pro rodiče předškoláků

20.3.2018

Pro rodiče předškoláků jsme připravili ukázkovou hodinu. Mohli zde porovnat své děti s ostatními předškoláky. Brzy je čekají zápisy do 1.třídy ZŠ a tak mají rodiče ještě možnost zvážit, zda-li je dítě na školu zralé nebo zda-li navrhnou odklad školní docházky. Děti plnily samostatně úkoly zadané p. uč. Malíkovou ( orientace v prostoru = nahoře, dole, vpravo nahoře…, rytmizace, sluchem určit začínající nebo končící písmeno ve slově, určit počet do 6, složit díly do celku = puzzle a pod.)

Ukázková hodina pro rodiče předškoláků
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019