Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Stěhování MŠ do Milokoště

13.-15.12.2016

Ve dnech 13., 14. a 15. prosince 2016 se vybavení mateřské školy stěhovalo do Milokoště, do nově zrekonstruovaných prostor v budově bývalé základní školy. Pro děti se mateřská škola, která se nachází v přízemí budovy, otevře 2.1.2017.

Děkujeme 8 studentům OA a SOU Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 a níže jmenovaným rodičům za velkou pomoc při stěhování. Bez jejich pomoci bychom to určitě nezvládli v tak krátkém termínu. Děkujeme také kolegyním – paní učitelkám a ostatním pracovnicím za pomoc.

Poděkování patří :

panu Černíčkovi, p. Klenovskému, p. Miklíkovi, p. Glozovi, p. Mazáčovi, p. Tichému, p. Tomečkovi, paní Čajkové a Sedlářové, manželům Jagošovým a Matějným.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019