Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Sběr papíru

                                                          V MĚSÍCI DUBNU

                                       BUDE PROVÁDĚN NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH MŠ SBĚR PAPÍRU.
PROSÍME RODIČE O SPOLUPRÁCI.

 PŘINESTE DO MŠ S DĚTMI PAPÍR, KTERÝ BUDE SVÁZANÝ DO BALÍČKŮ. JEDNÁ SE O LETÁKY, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, KARTONY, NOVINY, ČASOPISY…)

                                                      SBĚR BUDEME UKLÁDAT NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

                                                   OD 3.4.2019 DO 26.4.2019

                                                         POTOM BUDE PAPÍR NALOŽEN A ODVEZEN 29.4.2019

           UTRŽENÉ PENÍZE BUDOU VLOŽENY DO POKLADNY MŠ A VĚNOVÁNY NÁKUPU POTŘEB PRO DĚTI DLE UVÁŽENÍ.

 

                                    PŘEDEM VŠEM RODIČŮM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019