Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Prázdninový provoz

Informace pro rodiče o prázdninovém provozu :

MŠ Tyršova – provoz od 2.7.-27.7.2018 – 6.00 hod – 16.00 hod.

odhlašování dětí ze stravy bude možné na www.strava.cz z důvodů prázdninového provozu můžete své dítě odhlašovat ze stravy 2.7.-27.7.2018 na telefonním čísle do ŠJ Tyršova 720 95 15 13 do 7.00   /nahlásit příjmení a jméno  dítěte, od kdy do kdy odhlásit, kdy přijde a ze které MŠ dítě je/

poznámka: nezapomeňte si z dané MŠ vzít poslední den docházky dítěte –  všechny věci ze skříňky….

 

MŠ Kollárova provoz od 30.7.-31.8.2018 – 6.00 hod – 16.00 hod.

odhlašování dětí ze stravy bude možné na www.strava.cz z důvodů prázdninového provozu můžete své dítě odhlašovat ze stravy 30.7.-31.8.2018 na telefonním čísle  MŠ Kollárova 608 065 274 do 7.00
/nahlásit příjmení a jméno dítěte , od kdy do kdy odhlásit, kdy přijde a ze které MŠ dítě je /

poznámka nezapomeňte si z dané MŠ vzít poslední den docházky dítěte –  všechny věci ze skříňky….

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019