Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Logopedická depistáž

9.11.2017

Logopedickou depistáž k nám do školky přišla udělat paní učitelka z MŠ Hutník Mgr. Iva Blašková. S vybranými dětmi budou učitelky provádět logopedickou prevenci, která bude probíhat denně a bude se prolínat celým výchovně vzdělávacím procesem. Nejde o diagnostiku ani o nápravu hlásek v řeči dítěte.

Jedná se hlavně o :

  • motoriku mluvidel (hravou formou)
  • dechová cvičení
  • řečnická cvičení – tvoření příběhů
  • rozhovory, rytmizace
  • sluchové a dechové hry, podpora dětské iniciativy ve vyjadřování

Každé dítě se však vyvíjí jinak a některé potřebuje větší individuální péči. Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůže se tudíž chápat jako náprava nesprávné výslovnosti, kterou na doporučení zajišťuje klinický logoped.

Logopedická depistáž
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019