Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Kreslíme do soutěže

22.9.2017

Soutěž „Namaluj svoji učitelku nebo učitele“ vyhlásilo MŠMT a  probíhá v termínu od 13.9.-8.11.2017. I my se chceme do ní zapojit. Proto některá děvčata svůj obrázek již nakreslila. Moc se jim povedly a vy se na ně můžete podívat do fotogalerie.

Chcete nás podpořit a zapojit se také? Nechejte vaše dítě doma nakreslit, namalovat paní učitelku, obrázek velikosti A4 naskenujte a pošlete nejpozději do 8.11.2017 na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo na adresu Oddělní publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, a to nejpozději do 8. 11. 2017

  • každé dítě může přihlásit jen jeden obrázek
  • obrázek musí být velikosti A4
  • zadní strana musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, věk, město, název a adresu školy( do které účastník dochází, telefonický / emailový kontakt, prohlášení zákonného zástupce ve znění: „Souhlasím s pravidly této soutěže a se zveřejněním vítězného obrázku dítěte/žáka na FB OP VVV a na webových stránkách MŠMT v sekci Fondy EU. + podpis zákonného zástupce.

Co můžete/me vyhrát?

Bude odměněno 6 soutěžních obrázků na 1. až 3. místě v kategorii 1. MŠ a v kategorii 2. I. st. ZŠ:
I. Kategorie pro mateřské školy
1. místo: Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) do iQPARKU v Liberci (http://www.iqlandia.cz/);
2. místo: Batoh s logem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání;
3. místo: Frisbie s logem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání;

V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou svou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci.

Více najdete:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/tiskova-zprava-zaci-materskych-a-zakladnich-skol-mohou

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019