Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Hlemýždí zahrádky

4. 9. 2015 | Koťata

V prvních dnech nového školního roku se nově příchozí děti seznamují s prostředím, které do této doby neznaly. To je s prostředím mateřské školy. Hledají si nové kamarády a seznamují se i s okolím MŠ. Na jedné z prvních vycházek do okolí školky k nedalekému hřišti děti objevily mnoho hlemýžďů. Nedalo jim, aby se s nimi nepohrály. Pozorovaly hlemýždě, jak se schovávají, jak lezou a zanechávají mokrou stopu. Mnozí z dětí jim hned začali vytvářet zahrádky. Některé děti mrzelo, že si „malé drobečky“ nemohou vzít domů.

» Podívejte se také na další fotky, zde

Hlemýždí zahrádky
Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019