Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Co děláme celý den

06:30 – 08:00
Scházení dětí, zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi.

08:00 – 08:20
Integrované, didakticky cílené celky formou spontánních a řízených činností (frontální, skupinové i individuální).

08:20 – 08:35
Pohybové aktivity (ranní cvičení).

08:35 – 08:50
Hygiena, svačina.

08:50- – 09:30
Řízené činnosti (frontální, skupinové i individuální), hygiena, příprava na pobyt venku.

09:30 – 11:15
Pobyt venku, popř. náhradní činnosti, hry v případě nepříznivého počasí.

11:30 – 12:00
Hygiena, oběd.

12:00 – 13:30
Odpočinek; zájmové činnosti, individuální činnosti s předškoláky.

13:30 – 13:45
Hygiena, svačina.

13:45 – 16:00
Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019