Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Hrou připravujeme na školu

Pro školní zralost dítěte není důležité zní-li některá písmenka, umí-li trochu psát nebo mechanicky odříkávat číselnou řadu. Mnohem důležitější je, aby dítě vstupující do školy bylo tělesně zdravé, mělo vypěstováno základní hygienické návyky, aby bylo samostatné v sebeobsluze, aby si dokázalo udržovat své věci v pořádku, aby ochotně poslechlo dospělého, bylo zvídavé a zajímalo se o věci a dění v okolí. Důležité je, aby dokázalo dokončit započatý úkol, který mu byl uložen, aby mělo bohatou slovní zásobu a dovedlo si hrát s ostatními dětmi. V neposlední řadě je důležité, aby se na školu těšilo.

Předškolákům se věnujeme po cílené činnosti (mladší děti si odchází hrát), kdy buď dále pokračujeme v činnosti nebo navazujeme na předešlou. Například tvoření u stolečků, různé úkoly a pracovní listy.

Starším dětem, těm, kteří neusnou po odpočinku, zkracujeme dobu na lehátku. Mohou provádět klidové hry a činnosti u stolečků nebo pracují dle pokynů učitelky.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2019